Sport en recreatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. is gespecialiseerd in de aanleg, renovatie en het onderhoud van zowel natuurgras- als kunstgrasvelden.
Maar ook voor tennis- en jeu-de-boules-banen kunt u bij ons terecht.

Natuurgrasvelden

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. heeft al meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van aanleg, renovatie en onderhoud van natuurgrasvelden.
Medewerkers binnen ons bedrijf volgen opleidingen om hun kennis te vergroten. Daarnaast hebben zij de beschikking over een modern uitgerust machinepark waardoor een perfecte uitvoering van het werk is gegarandeerd.

Alle onderdelen zoals waterhuishouding, grondstructuur, voedingsstoffen, vlakheid, hekwerken enz. zijn bij ons in goede handen.

De aanleg en renovatie van natuurgrasvelden onder begeleiding en keuring van ISA Sport is mogelijk.

Wij kunnen voor u de volgende natuurgrasvelden aanleggen, renoveren en onderhouden:

 • voetbalvelden
 • softbalvelden
 • honkbalvelden
 • cricketvelden
aanleg grasveld voetbalvereniging
natuurgras voetbalveld aanleg onderhoud
aanleg voetbalveld
onderhoud aanleg kunstgrasveld
onderhoud kunstgrasveld

Aanleg kunstgrastrapvelden

Binnen veel gemeentegrenzen worden de natuurgrastrapvelden in de wijk vervangen door kunstgrasvelden. Deze trend heeft zich versneld toen de Johan Cruyff Foundation werd opgericht ter stimulering van kunstgrasvelden in de woonwijk. Inmiddels heeft Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. veel kunstgrastrapvelden aangelegd met bijbehorende onderbouw, hekwerk en bestrating.

De onderbouw van het kunstgrasveld moet stabiel en waterdoorlatend zijn, zodat een goede basis wordt gecreëerd waarop het kunstgras kan worden aangebracht. Afhankelijk van het budget kan gekozen worden uit diverse soorten kunstgrasvezel en invulmateriaal.

Heeft u vragen over kunstgras of wilt u weten wat Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. voor uw project kan betekenen, neem dan contact met ons op via tel. 030-6771557 of mail naar info@vanzuijlenbv.nl

Onderhoud kunstgrasvelden

Ook een kunstgrasveld vraagt om goed onderhoud. Door regelmatig op de juiste wijze het onderhoud te verrichten, behoudt een kunstgrasveld zijn sporttechnische eigenschappen en wordt de levensduur van een goed aangelegd veld gewaarborgd.

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. is naast natuurgrasvelden ook zeer actief op het gebied van onderhoud aan kunstgrasvelden. Wij kunnen daarom een totaal onderhoudspakket aanbieden voor zowel natuurgras als kunstgras. U heeft dan het voordeel dat al het onderhoud aan uw velden in één contract wordt geregeld. Naast de uitvoering van het onderhoud krijgt u gratis advies en zijn wij altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Wij kunnen voor u de volgende onderhoudsmaatregelen uitvoeren:

Tweewekelijks onderhoud:

 • Verwijderen mossen en onkruiden langs de randen
 • Verwijderen van organisch materiaal en overige ongerechtigheden
 • Egaliseren van het invulmateriaal d.m.v. borstelen incl. controleren op losse naden
 • Indien nodig bijvullen infill bij middenstip, doelgebied en cornergebied.

Jaarlijks onderhoud:

 • Eén tot twee keer per jaar decompacteren
 • Eén keer per jaar de infill reinigen

Gedurende het onderhoud worden alle onderhoudsmaatregelen die wij uitvoeren in een logboek bijgehouden. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het uitgevoerde onderhoud. U ontvangt een kopie van dit logboek voor uw eigen administratie. De meeste kunstgrasleveranciers vragen om een onderhoudslogboek op het moment dat u aanspraak maakt op een garantieregeling.

onderhoud kunstgrasveld

Tennis- en jeu-de-boulesbanen

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. legt al meer dan 30 jaar zowel tennisbanen als jeu-de- boulesbanen aan. Ook het onderhoud wordt door ons uitgevoerd. Wij hebben de kennis en ervaring die nodig is om een optimaal resultaat te bereiken voor topprestaties. Ons werkterrein stopt niet bij de aanleg en het onderhoud van de banen. Ook hekwerken, bestrating, verlichting en meubilair kunnen wij voor u verzorgen.

Tennisbanen worden aangelegd onder keur van ISA Sport en volgens de normen en eisen van NOC*NSF en de KNLTB.

Tennisbanen:

 • Gravel
 • French court
 • Kunstgras

  Jeu-de-boulesbanen:

  • Leem
  • Barotop
  • Ternairzand
  • Fijn grind

  “Jarenlange ervaring in aanleg en onderhoud van zowel natuur- als kunstgrasvelden.”

  groenkeur groenvoorziening iso 9001 sbb beeldmerk vca2