Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties.

Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P’s (People, Planet, Profit). Dit wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu.

CO² reductie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO² voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede voor verantwoordelijk zijn. Bij ieder beslissingsmoment in de bedrijfsvoering nemen wij de CO² uitstoot en andere duurzaamheidsaspecten mee in onze beslissingen. Jaarlijks stellen wij onze doelstellingen en maatregelen vast in ons CO² reductie plan. Voorbeelden van onze CO² reducerende maatregel zijn:

  • Ons energie zuinig kantoor voorzien van zonnepalen met een ruime overcapaciteit op onze eigen energie behoefte.
  • Gebruik van elektrisch handgereedschappen en voertuigen.
  • Gebruik Hydrotreated Vegetable Oil HVO diesel, HVO diesel wordt gemaakt uit plantaardige oliën die eerst een voedseldoel hebben gediend. De productie van HVO diesel vindt plaats met restproducten, de grondstoffen gaan niet ten koste van de voedselketen
  • Circulair gebruik van bouwstoffen.
  • Duurzaamheidscriteria voor leveranciers en onderaannemers.

Personeelsbeleid

Ons personeelsbeleid is gericht op het aangaan van lange arbeidsrelaties met vakkundige medewerkers welke een afspiegeling vormen van onze samenleving qua leeftijd, geslacht, levensovertuiging, etnische achtergrond etc. Kenmerkend voor ons sociale personeelsbeleid is dat wij een aantoonbaar beleid voeren om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven.

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen B.V. is een erkend SBB leerbedrijf.

zonnepanelen
ecologische oever
aanleg ecologische waterkant

“Wij hebben aandacht voor het milieu en onze leefomgeving.”

groenkeur groenvoorziening iso 9001 sbb beeldmerk vca2