Home
Home
Home
 Openbare ruimte
 Openbare ruimte
 Sport en recreatie
 Sport en recreatie
 Waterwerken
 Waterwerken
 Verhuur machines
 Verhuur machines
 Advies
 Advies
 Overige informatie
 Overige informatie
 Contact
 Contact

 Advies
Paddenpoel en Salamanderpoel.

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV is ook werkzaam op het gebied van paddenpoelen en salamanderpoelen. In de laatste 8 jaar hebben wij diverse van deze poelen in Midden van Nederland aangelegd.

Bij de aanleg houden wij rekening met de leefomgeving van de toekomstige bewoners. Zo is het onder andere belangrijk dat bij graafwerkzaamheden de bodem niet wordt geroerd. Eén van de kenmerken van zo'n poel is dat deze aan de noordzijde een zeer flauw talud heeft.

Bij de poel worden meestal beschuttingsplaatsen gecre
ëerd voor de dieren door middel van half ingegraven boomstobben, puinbrokken en gresbuizen.

Na de aanleg moet de poel de tijd krijgen om zijn natuurlijke balans te vinden. Na het eerste jaar worden de eerste resultaten in en om de poel al goed zichtbaar. Een volwaardige padden- of salamanderpoel wordt pas na enkele jaren bereikt.