Home
Home
Home
 Openbare ruimte
 Openbare ruimte
 Sport en recreatie
 Sport en recreatie
 Waterwerken
 Waterwerken
 Verhuur machines
 Verhuur machines
 Advies
 Advies
 Overige informatie
 Overige informatie
 Contact
 Contact

 Advies
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV vindt het belangrijk, dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering, aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving, om zo een leefbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Met alle medewerkers streven wij naar een duurzame bedrijfsvoering, met aandacht voor de 3 P's (People, Planet, Profit).
Dit wil zeggen, op een winstgevende manier werken met aandacht voor mens en milieu.
Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten  daar mede voor verantwoordelijk zijn. De daaruit voortvloeiende zorg voor ons milieu hebben er toe geleid dat het energiebeheer van cruciaal belang is geworden voor de duurzame ontwikkeling van beide werkmaatschappijen en onze samenleving als geheel.

Mede door de constante zorg om ons leefklimaat, en de wil om een milieuvriendelijke manier van werken na te streven, is er begin 2014 besloten om mee te doen aan de CO2 -prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Begin 2015 hopen wij gecertificeerd te zijn conform het handboek CO2-prestatieladder 2.2 niveau 3, uitgave april 2014.

De CO2-prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Het gaat daarbij vooral om kennis van de eigen CO2 emissie, maatregelen om deze emissies te reduceren, daarover te communiceren  en samen te werken met andere partijen op het gebied van milieu-initiatieven.

CO2 besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties zijn meer dan welkom. Maak hiervoor gebruik van onze contact-link.

Zie hieronder de resultaten en relevante documenten in ons portfolio CO2-prestatieladder.

3.A.1-1 Emissie inventaris 2013
3.A.1-1 Emissie inventaris 2014
3.A.1-1 Emissie inventaris 2015
3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2013
3.A 1-2 Emissie inventaris rapport 2014
3.A 1-2 Emissie inventaris rapport 1e helft 2015
2.B.4-1 Managementverklaring
3.B.1-1 CO2 reductiedoelstelling 2017
3.B.1-2 Review CO2 reductiedoelstellingen
3.C.2-1 Communicatieplan
3.D.1-1 Overzicht deelname initiatieven
3.D.1-2 Actieve deelname keteninitiatief