Home
Home
Home
 Openbare ruimte
 Openbare ruimte
 Sport en recreatie
 Sport en recreatie
 Waterwerken
 Waterwerken
 Verhuur machines
 Verhuur machines
 Advies
 Advies
 Overige informatie
 Overige informatie
 Contact
 Contact

 Advies
Onderhoud en aanleg kunstgrasvelden.


Onderhoud kunstgrasvelden

Ook een kunstgrasveld vraagt om goed onderhoud.
Door regelmatig op de juiste wijze het onderhoud te verrichten, behoudt een kunstgrasveld zijn sporttechnische eigenschappen en wordt de levensduur van een goed aangelegd veld gewaarborgd.

Van Zuijlen BV is naast natuurgrasvelden ook zeer actief op het gebied van onderhoud aan kunstgrasvelden. Wij kunnen daarom een totaal onderhoudspakket aanbieden voor zowel natuurgras als kunstgras. U  heeft dan het voordeel dat al het onderhoud aan uw velden in één contract wordt geregeld. Naast de uitvoering van het onderhoud krijgt u gratis advies en zijn wij altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Wij kunnen voor u de volgende onderhoudsmaatregelen uitvoeren:

Tweewekelijks onderhoud:
  • verwijderen mossen en onkruiden langs de randen
  • verwijderen van organisch materiaal en overige ongerechtigheden
  • egaliseren van het invulmateriaal d.m.v. borstelen incl. controleren op losse naden
  • indien nodig bijvullen infill bij middenstip, doelgebied en cornergebied.
Jaarlijks onderhoud:
  • één tot twee keer per jaar decompacteren
  • één keer per jaar de infill reinigen 
Gedurende het onderhoud worden alle onderhoudsmaatregelen die wij uitvoeren in een logboek bijgehouden. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het uitgevoerde onderhoud. U ontvangt een kopie van dit logboek voor uw eigen administratie. De meeste kunstgrasleveranciers vragen om een onderhoudslogboek op het moment dat u aanspraak maakt op een garantieregeling.
Aanleg kunstgrastrapvelden

Binnen veel gemeentegrenzen worden de natuurgrastrapvelden in de wijk vervangen door kunstgrasvelden. Deze trend heeft zich versneld toen de Johan Cruyff Foundation werd opgericht ter stimulering van kunstgrasvelden in de woonwijk. Inmiddels heeft Van Zuijlen BV veel kunstgrastrapvelden aangelegd met bijbehorende onderbouw, hekwerk en bestrating.

De onderbouw van het kunstgrasveld moet stabiel en waterdoorlatend zijn, zodat een goede basis wordt gecreëerd waarop het kunstgras kan worden aangebracht. Afhankelijk van het budget kan gekozen worden uit diverse soorten kunstgrasvezel en invulmateriaal.

Heeft u vragen over kunstgras of wilt u weten wat Van Zuijlen BV voor uw project kan betekenen, neem dan contact met ons op via tel. 030-6771557 of mail naar info@vanzuijlenbv.nl