Home
Home
Home
 Openbare ruimte
 Openbare ruimte
 Sport en recreatie
 Sport en recreatie
 Waterwerken
 Waterwerken
 Verhuur machines
 Verhuur machines
 Advies
 Advies
 Overige informatie
 Overige informatie
 Contact
 Contact

 Advies
Certificaten

Aannemingsbedrijf van Zuijlen BV is een gerenomeerd bedrijf wat kwaliteitsverbetering van de bedrijfsprocessen hoog in haar vaandel heeft staan. Het streven naar kwaliteitsverbetering is geborgd in onze bedrijfsprocessen middels een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem wordt op de daarvoor van toepassing zijnde onderdelen jaarlijks extern getoetst, wat resulteert in de volgende certificeringen;

NEN-EN-ISO 9001:2015

NEN-EN-ISO 9001:2015 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer Aannemingsbedrijf van Zuijlen BV:
a. moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 
b. zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Certificaat Van Zuijlen BV. NEN-EN-ISO 9001:2015

VCA**2008/5.1

De Veiligheids, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA**) waarborgt dat binnen Aannemingsbedrijf van Zuijlen BV een veiligheidsmanagementsysteem wordt gehanteerd, waarmee geborgd wordt dat binnen onze bedrijfsvoering veiligheid en Arbowetgeving continu onder de aandacht zijn. Door integratie van dit veiligheids-managementsysteem in onze bedrijfsprocessen zorgen wij ervoor dat het veiligheids-bewustzijn van onze medewerkers op een hoog niveau wordt gehandhaafd. Certificaat Van Zuijlen BV. VCA**2008/5.1

Daarnaast beschikken onze uitvoerende medewerkers en inleenkrachten over een VCA certificaat. Dit certificaat geeft aan dat de medewerker op de hoogte is van de meest geldende veiligheidseisen.

Groenkeur BRL Groenvoorzieningen

Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening in het groen. De eisen zijn afgestemd op Groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven. Het Groenkeur certificaat is op onderdelen gelijk of overstijgend aan ISO 9001. De eisen zijn afgestemd op het werk in het openbaar groen langs de openbare weg. Ook de basis voor veiligheid is geborgd.

De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur BRL Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseis gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW. Dit verplicht de Groenvoorziener om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn. Certificaat Van Zuijlen BV. Groenkeur BRL Groenvoorzieningen

CO2-bewust
.

Het managementsysteem voor het CO2 bewust handelen waarborgt de inzet van Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV zich pro-actief bezig te houden met het reduceren van de CO2-uitstoot.

Leerbedrijf

Aannemingsbedrijf van Zuijlen BV is tevens een erkend leerbedrijf. We beschikken over de volgende leerbedrijferkenningen:

Aequor Certificaat Van Zuijlen BV Aequor